صادرات


خدمات به موقع حق شماست، سرعت را به ما بسپارید ….
صادرات غیر نفتی به خصوص کالاهای صنعتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال در جامعه جوان ایران را بهبود ‌بخشیده و سبب کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در کشور و صادرکنندگان محترم می‌شود. به ویژه اینکه در تحولات نوین اقتصاد جهانی که به سمت حذف کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش تعرفه‌ها حرکت می‌کند، به منظور افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، جهش صادراتی امری الزامی بوده و عزم جدی را می‌طلبد.

مراحل صادرات:
 1. بازاريابي
 2. كسب مجوز صدور
 3. تعيين قيمت صادراتي توسط كميسيون نرخ گذاري
 4. صدور پروفرما
 5. تهيه ، تدارك و بسته بندي
 6. دريافت گواهي بازرسي كالا
 7. صدور فاكتور و اخذ گواهي مبدا
 8. عقد قرارداد حمل و بيمه
 9. اظهار كالابه گمرك
 10. ارسال كالا
 11. دريافت واريز نامه يا گواهي صدور
بازاريابي مهمترين قدم در صادرات است ، شناخت بازارهاي خارجي وراههاي نفوذ به آن ، شناخت هسته هاي قدرت ، شناخت رقبا در كشور هدف از مهمترين قسمتهاست كه نيازمند داشتن اطلاعات از كيفيت كالا ، قيمت وميزان مصرف در بازار خريدار است .

راههاي كسب اطلاعات به منظور ايجاد در ارتباط با خريداران از طرق ذيل امكان پذير مي باشد:
 • مذاكره مستقيم با خريداران
 • استفاده از اطلاعات و آمارهاي رسمي
 • شركت در نمايشگاه هاي بين المللي
 • مراجعه به سوابق قبلي معاملات
 • تماس با نمايندگيهاي ايران و سفارتخانه ها
 • استعلام از موسسات بين المللي ومراكز ارتباط
 • تبلیغات
 • كسب مجوز صدور
 • تعيين قيمت صادراتي « كميسيون نرخ گذاري »