ترخیص کالا از گمرک فرآیندی است که به واسطه ی آن صاحب کالا یا نماینده قانونی اش، امور و تشریفات واردات و صادرات کالا را به انجام رسانده، و بار را از انبارهای گمرک خارج می کند.در این فرآیند، ترخیص کار گمرک همان نماینده قانونی است که به مقرراتِ ترخیص از گمرک تسلط دارد، و می تواند به صورت تخصصی کالاها را در کم ترین زمان و هزینه ترخیص کند.

ترخیص کار کیست و در فرآیند ترخیص چه کاری انجام می دهد؟

ترخیص کار شخصی حقیقی یا حقوقی است که به نمایندگی از وارد کننده یا صادرکننده کالا، انجام امور گمرکی ترخیص بار را انجام می دهد.

ترخیص کار به عنوان نماینده ی صاحب کالا، می تواند برخی اقدامات اداری را، حتی پیش از ورود کالا، به انجام برساند و موجبِ کاهش هزینه ها و مدت زمانِ ترخیص شود.

بار هرگاه از مبادیِ حمل و نقلِ دریایی، زمینی و هوایی وارد گمرکات کشور شود، ترخیص کار با مدارک حمل، به گمرک مربوطه مراجعه کرده و قبض انبار را دریافت می کند.

با توجه به الکترونیکی شدنِ اسناد مالی، ترخیص کار در ادامه، ممکن است امور مربوط به ظهرنویسی، اظهار منشاء ارز و دریافت کد ساتا را از بانک انجام دهد.

سپس کالا در سامانه EPL اظهار می شود، و اگر مشمول معافیت مالی نباشد، مبلغ هزینه گمرک مشخص شده و پرداخت می‌شود. آنگاه کالا بنا به شرایط، ممکن است در یکی از سه مسیر سبز، زرد، یا قرمز قرار بگیرد.

برای اطلاع از چگونگی شرایط ترخیص کالا و هزینه های آن با شماره های 021-88343667 و 021-88346235  تماس حاصل فرمایید.

وظایف ترخیص کار چیست؟

ترخیص کار لازم است با اصطلاحات و مفاهیم گمرکی آشنا باشد و قوانین و مقررات را به خوبی بشناسد.

او با تسلطی که بر رویه ها و تشریفات گمرکی دارد، می تواند کالاهای مختلف را طبقه بندی کرده و ارزش هر کالا را، براساس قواعد اینکو ترمز، ارزش اظهاری و ارزش استنباطی، تعیین کند.

او مجوزهای ورود و صدور کالا را می شناسند، و بر طبق آنها، اسناد گمرکی و اسناد تجاریِ لازم برای ثبتِ اظهارنامه را تنظیم می کند.

از سوی دیگر، ترخیص کار، با اصولِ انبارداری و رویه هایِ گمرکی آشناست، و می تواند اوراق صادر‌شده از طرفِ گمرک را به خوبی تشخیص دهد. او با اشرافی که نسبت به تشریفات و مقررات گمرکی دارد، کالای شما را در هر یک از مسیرهای ارزیابی همراهی می کند، و در صورت بروز هرگونه تخلف یا اختلافِ گمرکی، مشکلات را در مراجع حل اختلاف پیگیری خواهد نمود.

حق العمل کار گمرک کیست و شرایط برای دریافت کارت حق العمل کاری چگونه است؟

وظیفه حق العمل کار در ظاهر بسیار به ترخیص کار شباهت دارد، اما در واقع، وظایف این دو ممکن است کمی با هم تفاوت داشته باشد.

برای حق العمل کاری شرایطی خاص لازم است و پروانه‌ی آن به کسی داده می شود که کارت بازرگانی داشته باشد و بتواند در آزمون های سالیانه گمرک پذیرفته شود. برای دریافت کارت حق العمل کاری شرایط زیر لازم است :

  • حداقل سن ۲۵ سال
  • عدم اشتغال در شغل دولتی
  • داشتن کارت بازرگانی
  • نداشتن سوء سابقه
  • پذیرفته شدن در آزمون گمرک

علاوه براین، به طور مرسوم، حق العمل کار را به عنوان کسی می شناسند که به نام خود، ولی از طرف موکل، معامله را انجام می دهد. بنا به این تعریف، می توان بین وظایف ترخیص کار وحق العمل کار تفاوت هایی نیز قائل شد.